Nhà cái 888b - Tải xuống phiên bản mới nhất của ứng dụng vào năm 2024

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2020 – 2025

(Theo Quyết định số 376 – QĐ/ĐUK ngày 29 tháng 05 năm 2023 của Đảng uỷ Khối cơ sở Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
nhà cái 888b

BÍ THƯ ĐẢNG UỶ

ĐỒNG CHÍ LÊ NGUYÊN ĐẠT

nhà cái 888b

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KIỂM TRA

ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG VĂN TRÍ

nhà cái 888b

UỶ BAN KIỂM TRA

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ BIỂN

nhà cái 888b

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC THÀNH